ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img 100yearspuay2016
 • img arttherapy
 • img peaceful death
 • img satir
 • img teamwork
 • img simply
 • img leadership
 • img nvc
 • img coach
 • img issue
 • img befriend yourself
 • img befriend death
 • กล้าที่จะเปลี่ยน PUEY TALK#3 วันเสาร์ 26 มีนาคม 2559

  เวทีที่รวบรวม 9 Change Makers กับ 9 Speakers ที่เขย่าสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ 9 เรื่องราวที่ใช้ใจบันดาลแรงลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพชร 0817113466...
 • ศิลปะบำบัด วันที่ 19-20 มีนาคม 2558

  ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออกมานั้นอาจบ่งบอกถึง...
 • เผชิญความตายอย่างสงบ วันที่ 1-3 เมษายน 2559

  การพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...
 • ซาเทียร์ วันที่ 22-24 เมษายน 2559

  กระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของกันและกัน...
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559

  เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า เผชิญหน้ากับความเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเติบโตภายใน...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ...
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...
 • การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต วันที่ 9-11 กันยายน 2559

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 2559

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ...
 • เป็นมิตรกับตัวเอง วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

GALLERY ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 22 "Adventure in Empowerment Education" การศึกษาเพื่อศักดิ์ศรีของสามัญชน : ข้อคิดจาก 2 ทศวรรษแห่งการผจญภัย กับการจัดการเรียนรู้เพื่อกอบกู้ความเป็นมนุษย์ โดย Jane Rasbash และ อ.ประชา หุตานุวัตร วันที่ 5 มกราคม 2559 ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

read more

ARTICLES บทความ

 • จอนเล่าเรื่อง 'ป๋วย' และบ้านอึ๊งภากรณ์

  จอน อึ๊งภากรณ์ เล่าเรื่องในครอบครัวและพูดถึงป๋วยในฐานะที่เป็นพ่อ ย้ำวิจารณ์ป๋วยได้ เผยไม่ชอบการสร้างอนุสาวรีย์พ่อ เพราะเป็นการรำลึกถึงคนตายแบบตายไปแล้ว แต่การวิพากษ์วิจารณ์ความคิด การทำงานของป๋วย ทำให้ป๋วยมีชีวิตยั่งยืน ถูกมองเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่น่าสนใจ...

  Read more ...
 • เจาะปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ”

  ความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง และซึมแทรกลงไปในสังคมเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชิ้น เราจะโทษระบบทุนนิยมก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงเสียทีเดียว ทุนเป็นเพียง “พาหนะ” ของความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เท่านั้น...

  Read more ...
 • การบริโภคของยุวชนชาวพุทธรุ่นใหม่

  ยี่สิบปีให้หลัง ซูมิเข้าย่างวัยสามสิบ การดำเนินชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคของเธอเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่ วางแผนชีวิตหลังเกษียณ และประกันสุขภาพฟันของเธอเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกับพ่อแม่ของเธอในวัยเดียวกันโดยสิ้นเชิง...

  Read more ...
 • ไว้อาลัยอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน

  การจากไปอย่างกะทันหันของอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน ทำให้พวกเราต้องตั้งสติและเจริญมรณานุสติว่าความตายนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ โดยที่การตายของอาจารย์เบนนับเป็นการสูญเสียอย่างสำคัญสำหรับชาวไทยและชาวเทศแทบทั่วทั้งโลก...

  Read more ...
 • แสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกัน

  ในโลกมนุษย์ยุคต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ดูเหมือนจะมีสังคมเพียงสองประเภทที่สมาชิกในสังคมสามารถถูกกฎหมายตัดสินจำขังเป็นเวลานานสองถึงยี่สิบปี ด้วยข้อหาส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์มือถือของคนคนหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคนอีกคนหนึ่ง ด้วยข้อหาแปลความบางบทบางตอนจากหนังสือ...

  Read more ...

Facebook SNF

SNF

SNF LOCATION แผนที่มูลนิธิฯ

roychanam
สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร
ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับ
จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

santi_lib
ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam
สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติ
ของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่าย
อย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ

Read More..