ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img satir
 • img issue
 • img coach
 • img nvc
 • img arttherapy
 • img peaceful death
 • img teamwork
 • img simply
 • img leadership
 • img befriend yourself
 • img befriend death
 • ซาเทียร์ วันที่ 8-10 มกราคม 2559

  กระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของกันและกัน...
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 29-31 มกราคม 2559

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ...
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...
 • การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...
 • ศิลปะบำบัด วันที่ 19-20 มีนาคม 2558

  ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออกมานั้นอาจบ่งบอกถึง...
 • เผชิญความตายอย่างสงบ วันที่ 1-3 เมษายน 2559

  การพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559

  เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า เผชิญหน้ากับความเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเติบโตภายใน...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ...
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...
 • เป็นมิตรกับตัวเอง วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

SEM’s Public Lecture 22nd ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 22

sem lecture 22th bn2

For more information : Tel. 02-314 7385-6 email : semsikkha_ram@yahoo.com
facebook : semsikkha | line : @semsikkha | website : www.semsikkha.org

GALLERY ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน" เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้

ARTICLES บทความ

 • เจาะปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ”

  ความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง และซึมแทรกลงไปในสังคมเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชิ้น เราจะโทษระบบทุนนิยมก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงเสียทีเดียว ทุนเป็นเพียง “พาหนะ” ของความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เท่านั้น...

  Read more ...
 • การบริโภคของยุวชนชาวพุทธรุ่นใหม่

  ยี่สิบปีให้หลัง ซูมิเข้าย่างวัยสามสิบ การดำเนินชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคของเธอเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่ วางแผนชีวิตหลังเกษียณ และประกันสุขภาพฟันของเธอเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกับพ่อแม่ของเธอในวัยเดียวกันโดยสิ้นเชิง...

  Read more ...
 • ไว้อาลัยอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน

  การจากไปอย่างกะทันหันของอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน ทำให้พวกเราต้องตั้งสติและเจริญมรณานุสติว่าความตายนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ โดยที่การตายของอาจารย์เบนนับเป็นการสูญเสียอย่างสำคัญสำหรับชาวไทยและชาวเทศแทบทั่วทั้งโลก...

  Read more ...
 • แสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกัน

  ในโลกมนุษย์ยุคต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ดูเหมือนจะมีสังคมเพียงสองประเภทที่สมาชิกในสังคมสามารถถูกกฎหมายตัดสินจำขังเป็นเวลานานสองถึงยี่สิบปี ด้วยข้อหาส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์มือถือของคนคนหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคนอีกคนหนึ่ง ด้วยข้อหาแปลความบางบทบางตอนจากหนังสือ...

  Read more ...
 • เมนูคอร์รัปชัน

  เมนูคอร์รัปชัน

  เรียกน้ำย่อยด้วยเรื่องราวการทุจริตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากคนเพียงไม่กี่กลุ่ม แต่ส่งผลกระทบร้ายแรง เช่นกรณีฮั้วนมโรงเรียน การออกใบอนุญาตซานติก้า มายาโกงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ฯลฯ ...

  Read more ...

RUEN ROICHANUM เรือนร้อยฉนำ

เรือนร้อยฉนำ เป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้องค์กร นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เข้ามาใช้บริการด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

☛ เกี่ยวกับเรือนร้อยฉนำ ☛ จองใช้สถานที่ออนไลน์ ☛ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองสถานที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุราณี พงศ์ชัยสิริกุล (ชิง) โทรศัพท์ 091-883 4248, 02-860 1278
อีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

PUEY calendar ปฏิทิน "ป๋วย" ปี ๒๕๕๙/2016

calendar2016

SNF LOCATION แผนที่มูลนิธิฯ

roychanam

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

santi_lib

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้านประสานกับธรรมชาติ

Read More..