ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img ashram
 • img roychanum
 • img befriend death
 • img eco quest
 • อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ เป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ...
 • เรือนร้อยฉนำ เรือนแห่งศตวรรษใหม่

  เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • นิเวศภาวนา Eco-Quest วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

  ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ค้นหาอุปสรรคที่สำคัญในชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่...
ForTheKing SNF

News Update

Slow is beautiful

GALLERY ภาพกิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

ภาพบรรยากาศการอบรม "Inner Soundscape" จัดโดยเสมสิกขาลัย ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/semsikkha/

roichanum banner landscape

ARTICLES บทความ

 • สังคมที่น่าเป็นห่วง

  สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนในสังคมเวลานี้ ก็คือการรับข้อมูลมากเกินไป และส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง ปัญหาที่ตามมาก็คือการสำลักข้อมูล หรือการถูกผู้อื่นบรรจุข้อมูลลงในสมอง โดยที่เจ้าตัวไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน...

  Read more ...
 • ความไม่เป็นสมัยใหม่ของความคิดชนชั้นนำไทย

  น่าสังเกตว่า เมื่อชนชั้นนำไทยไม่สามารถอ้างหลักการประชาธิปไตยให้ความชอบธรรมกับการกำหนดนโยบายสาธารณะได้ พวกเขามักอ้างหลักการพุทธศาสนาเป็น “สูตรสำเร็จ” สนับสนุนแนวทางของตน เช่นในกรณีนี้นายวิษณุอ้างหลักอริยสัจสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...

  Read more ...
 • ทบทวน “ศาสนา” จากชายขอบ

  เราได้ยินเรื่องความเสื่อมของพุทธศาสนาในประเทศไทยมานาน ส่วนใหญ่มักมาพร้อมกับข่าวอื้อฉาวของพระที่พัวพันกับเงิน ไสยศาสตร์หรือเพศสัมพันธ์ มันเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความเป็นจริงเหล่านี้มักถูกซัดทอดว่าเกิดจาก ความเป็นสมัยใหม่หรือโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมของพระในฐานะคณะสงฆ์ที่รัฐรับรองอย่างเป็นทางการไม่จำเป็นต้อง หมายถึงความเสื่อมของศาสนาโดยรวม...

  Read more ...
 • เรื่องเล่า “อาจารย์ป๋วยที่ข้าพเจ้ารู้จัก” วาระ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

  ไม่ว่าหลายๆ เรื่องก็ดี เช่น เรื่องการเจริญเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งจากงานของอาจารย์ป๋วยและอีกส่วนหนึ่งจาก งานของพรรคคอมมิวนิสต์ ก็นำเอาบทเรียนหลายอย่างนี้ไปเผยแพร่และกล่าวถึง จึงเป็นปัญหาที่หาข้อยุติยาก และนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมต่ออาจารย์ป๋วย...

  Read more ...
 • เจาะปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ”

  ความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง และซึมแทรกลงไปในสังคมเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชิ้น เราจะโทษระบบทุนนิยมก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงเสียทีเดียว ทุนเป็นเพียง “พาหนะ” ของความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เท่านั้น...

  Read more ...

SNF Place บริการด้านสถานที่

มูลนิธิเสฐียรโกเศศฯให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 091 881 4248 หรืออีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

read more

Facebook SNF

SNF

Facebook เครือข่าย/แวดวง