กิจกรรม

 • img teamwork
 • img simply
 • img leadership
 • img nvc
 • img befriend yourself
 • img befriend death
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558

  วิถีในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสำเร็จของงาน หาได้สนใจถึงการเติบโต งอกงามความสุขของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรที่ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้นจึงทำให้คนขาดความสุขในการทำงาน และถูกปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงเติบโต...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้...
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...
 • การสื่อสารอย่างสันติ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...
 • เป็นมิตรกับตัวเอง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 19 ธันวาคม 2558

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ ชาวมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปร่วมใจกันไปรดน้ำดำหัวขอพรจากอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์และภรรยาคู่ใจของอาจารย์ ในโอกาสวันปีใหม่ไทย

บทความ

 • ชีวิตไม่มีการเรียนรู้ที่สิ้นสุด

  ชีวิตมีหลายอย่างที่ซ่อนเงื่อนอยู่ลึก ๆ ข้างใน ซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจในการเรียนรู้ด้วยความแยบคาย สิ่งที่เกิดขึ้นจึงจะแจ่มแจ้งได้ ถือว่า เป็นการเว้นพื้นที่ให้ความรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าไปเติมเต็มได้ด้วยภาวะที่ลงตัว...

  Read more ...
 • พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของมารดาบิดา)

  ทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา...

  Read more ...
 • ส.ค.ส. 2558 ของ ส.ศิวรักษ์

  newyear2015

  อภิณหปัจจเวกขณ์ - ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนืองๆ Abhinhapaccavekkhana - Ideas to be constantly reviewed; facts which should be again and again contemplated...

  Read more ...
 • ความเป็นอนิจจังของสังคม

  การศึกษาของศักดินาเป็นการศึกษาที่สอนให้คน “ยอมรับ” (accept) กล่าวคือ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ศิษย์คิดเสียก่อน เมื่อเห็นจริงแล้วจึงเชื่อ หากสอนให้เชื่อโดยไม่ต้องคิด ทั้งนี้เพื่อปิดทางความคิดริเริ่มทั้งปวงอันจะนำไปสู่ความหายนะแห่งชนชั้นศักดินา...

  Read more ...
 • Just Look Up! สังคมก้มหน้า เงยหน้าคุยกับโลกหน่อย!

  ปรากฏการณ์ social media ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทั้งโลกวันนี้กำลังเจอกับแรงต้าน อย่างน้อยจากคนที่ต้องการจะมี “เพื่อนตัวเป็นๆ” มากกว่าเพียงแค่ “เพื่อนออนไลน์” คลิปวีดีโอที่กำลังแพร่ในแวดวงสื่อสังคมขณะนี้ชิ้นหนึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษ ชื่อหัวข้อว่า “Just Look Up” (“เงยหน้าขึ้นมาบ้างเพื่อนเอ๋ย”)...

  Read more ...

แผนที่มูลนิธิฯ

ปาจารยสาร

จุลสารป๋วย

หนังสือ

เรือนร้อยฉนำ

roychanam

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

ห้องสมุด

santi_lib

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

อาศรมวงศ์สนิท

roychanam

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้านประสานกับธรรมชาติ

Read More..