SNF news

ลงดินแมน

homeland investment

“สอนลงทุนในกองทุนที่ยั่งยืนที่สุด”
กับ โค้ชโจน จันใด 👨‍🌾

 เรียนรู้เรื่องวิกฤติธรรมชาติและกระบวนทัศน์ใหม่
 พูดคุยเรื่องวิกฤติอาหาร สถานการณ์การพึ่งตนเอง ในโลกปัจจุบัน
การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 ดิน : รู้จักชนิดของดิน คุณลักษณะของดิน ปัญหาของดิน การพัฒนาดิน
 น้ำ : การหาแหล่งน้ำ การขุดบ่อ การเจาะบาดาลด้วยตัวเอง การออกแบบระบบน้ำ
 ลม : แสงแดด ฝน รู้จักทิศทาง ผลกระทบ การใช้ประโยชน์ และการป้องกัน
 พืช : ชนิดของพืช ลักษณะ อุปนิสัย ปัญหา การใช้ประโยชน์ การปลูกแบบต่างๆ
 สัตว์ : รู้จักสัตว์ต่างๆ ที่เป็นปัญหา การป้องกัน สัตว์ที่เป็นประโยชน์ และการดูแล
 การออกแบบพื้นที่ : เราจะใช้พื้นที่ของเราทำอะไรบ้าง อะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อให้เราทำงานให้น้อยที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด
 เครื่องมือ ของใช้ที่จำเป็น : การใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ
 เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม
FB : ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership โทร&ไลน์ : 086-406-5750 คุณเจน

คอร์ส
“ลงดินแมน Homeland Investment 2564”
กับ โค้ชโจน จันใด 👨‍🌾
“สอนลงทุนในกองทุนที่ยั่งยืนที่สุด”

สอบถามรายละเอียด
FB : ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership
โทร&ไลน์ : 086-406-5750 คุณเจน

S E N S

School of English for Engaged Social Service

School of English for Engaged Social Service

– Do you need a job?
– Do you need to make sure your family can make ends meet?
– Do you need to think clearly about your life?

We understand all these things. And SENS 2021 will actually help you on your way. 

– If you are a Thai activist, please apply.
– If you have just graduated, and want time to think about how to design your life, please apply.
– If you are an English teacher who wants some new ideas about how to teach, and how to make it genuinely fun, you will see these ideas in action.
– If you are a Thai Muslim, or Karen, or Mon, or if you are a Burmese who happens to be in Thailand, please apply.

We will help you decide if this course right for you. 

for more information
director@inebinstitute.org
FB: The International Network of Engaged Buddhists (INEB)

School of English for Engaged Social Service

More information
director@inebinstitute.org.
FB: The International Network of Engaged Buddhists (INEB)

SNF story

about snf

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 501 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนามตามคู่แห่งบุรุษผู้เป็นนักศึกษาเรียนรู้คนสำคัญ คือ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป... อ่านต่อ

project & sub-organization

ใต้ร่มเงามูลนิธิฯแห่งนี้ มีผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนสังคมผ่านโครงการและองค์กรต่างๆ มากมาย อันมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม... อ่านต่อ

support snf

การให้ความสนับสนุนองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน... อ่านต่อ

SNF post

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ Author : วิกรม กรมดิษฐ์ หลังเ … Continue reading จุดอ่อนของคนไทย …

ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? เมื่อความเชื่อและความไม่เชื่อต้องอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน

ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? เมื่อความเชื่อและความไม่เชื … Continueผิดหรือที่จะไม่นับ …

“ถ้าคุณรักสถาบันจริง อย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณนั้นเลวร้าย” – สุลักษณ์ ศิวรักษ์

“ถ้าคุณรักสถาบันจริง อย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณนั้นเ … Continue“ถ้าคุณรักสถาบันจร …

Time for Nature – บทความพิเศษเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563

Time for Nature – บทความพิเศษเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก … Continue reading Time for– …

จุดอ่อนของคนไทยประการ

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ: วิกรม กรมดิษฐ์ …

ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? เมื่อความเชื่อและความไ

ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? เมื่อความเชื่อและความไ …

“ถ้าคุณรักสถาบันจริง อย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณ

“ถ้าคุณรักสถาบันจริง อย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณ …

SNF services

เรือนร้อยฉนำ

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยาณมิตร บริการห้องพักและห้องจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

อาศรมวงศ์สนิท

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม ใกล้ชิดธรรมชาติ สืบสานวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

“ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก
ศัตรูอยู่ในตัวเรา”

ถ้าเราถือพุทธ เราจะตื่นและเบิกบาน แล้วเราจะเห็นการให้สำคัญกว่าการรับ เห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าตัวเรา เราไม่เห็นใครเป็นศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในตัวเรา ศัตรูคือความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา เราต้องเอาชนะความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก ทั้งหมดเป็นเพื่อนกับเรา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป