NEWS UPDATE

“ทศกบรมราชาภิเษก เอนกนิกรยินดี”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-17.30 น.
ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

14.00 น.

  • อ่านบทกวีเทิดพระเกียรติ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  • วงคำหวานบรรเลงเพลงลาวดวงเดือน และเพลงอื่นๆ
  • การบรรเลงกู่เจิ้งสามตัว
  • การขับร้องประสานเสียงวง Cheese Burger Hills

15.40 น.

  • พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 น.

  • การบรรเลงเปียโน โดย ครูสุดา พนมยงค์ กับการเล่นไวโอลินของนายพลศิษฎ์ โสภณสิริ
  • การแสดงกู่เจิ้งสามตัว
  • การแสดงวง Mahidol String Quintet
  • ร่วมร้องเพลง สดุดีจอมราชา

เข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
สำรองที่นั่งได้ที่ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
โทรศัพท์ 02 438 9331

our post

การแสวงหาความรู้ในสังคมสมัยใหม่ ตอนที่ 1
(โดย ส. ศิวรักษ์​ และ อุทัย ดุลยเกษม)


โอวาทจาก อาจารย์สุลักษณ์ ศิรักษ์ และอาจารย์อุทัย ดุลยเกษม เรื่องการแสวงหาความรู้ เนื่องในวันรับประกาศนียบัตรของนักเรียนวิชาวิถีกระบวนกร ภายใต้โครงการพัฒนาภาวะการนำด้วยพุทธกระบวนทัศน์

our story

about snf

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 501 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนามตามคู่แห่งบุรุษผู้เป็นนักศึกษาเรียนรู้คนสำคัญ คือ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป... อ่านต่อ

project & sub-organization

ใต้ร่มเงามูลนิธิฯแห่งนี้ มีผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนสังคมผ่านโครงการและองค์กรต่างๆ มากมาย อันมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม... อ่านต่อ

support snf

การให้ความสนับสนุนองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน... อ่านต่อ

“ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก
ศัตรูอยู่ในตัวเรา”

ถ้าเราถือพุทธ เราจะตื่นและเบิกบาน แล้วเราจะเห็นการให้สำคัญกว่าการรับ เห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าตัวเรา เราไม่เห็นใครเป็นศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในตัวเรา ศัตรูคือความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา เราต้องเอาชนะความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก ทั้งหมดเป็นเพื่อนกับเรา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

our services

เรือนร้อยฉนำ

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยาณมิตร บริการห้องพักและห้องจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

อาศรมวงศ์สนิท

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม ใกล้ชิดธรรมชาติ สืบสานวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.