เรือนร้อยฉนำ

เรือนร้อยฉนำ “เรือนแห่งศตวรรษใหม่” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระร้อยปีชาตกาลนายเฉลิม ศิวรักษ์ บิดาอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งเรือนเป็นที่ดินของครอบครัวฝ่ายมารดา ของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ต่อมาที่ผืนนี้ตกเป็นที่ดินของอาจารย์สุลักษณ์ และได้มอบให้เป็นกรรมสิทธ์ของมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ -นาคะประทีป ดังที่ท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ว่า ว่าสาธุชนไม่ควรเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงทายาท หากควรจัดสรรไว้ให้เป็นสาธารณกุศล

เรือนร้อยฉนำได้รับเงินทุนในการก่อสร้างมอบให้โดย “ประชาชนของประเทศญี่ปุ่น” จำนวน 3,500,000 บาท และยังได้รับบริจาคเพิ่มเติมจาก บริษัทเคล็ดไทยจำกัด กองทุนธรรมปริทัศน์ และกลุ่มกัลยาณมิตรทั้งหลาย จึงทำให้เรือนหลังนี้เกิดขึ้น

เรือนร้อยฉนำเหตุที่แบ่งความหมายว่า”เรือนแห่งศตวรรษใหม่” เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เรือนร้อยฉนำเปรียบเสมือนบ้าน ที่เป็นศูนย์ร่วมของงานอันหลากหลาย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรายการเชื่อมโยงสถานการณ์ให้ประสานสอดคล้องกัน
 2. เปิดเป็นเวทีสำหรับองค์การพัฒนาเอกกชน องค์กรอิสระ นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน และศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ
 3. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ทางการศึกษาทางเลือก ศาสนา ปรัชญา และแนวคิดบุคคลสำคัญ

องค์ประกอบ

ชั้นล่าง

 1. ห้องโถงใหญ่ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ ประมาณ 60 คน
 2. ลานหินอ่อนโค้งด้านนอกสำหรับนั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาย่อย
 3. ห้องสุขาหญิงและห้องอาบน้ำ

ชั้นสอง

 1. ห้องทำงานอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 2. ห้องสมุดสันติประชาธรรมเปิดบริการตั้งแต่ 10.00- 18.00 น.
 3. ห้องสุขาชายและห้องอาบน้ำ

ชั้นสาม

 1. ห้องประชุมกรุณาและห้องประชุมเฟื้อ หริพิทักษ์
 2. ห้องสุขาและห้องอาบน้ำ

เรือนร้อยพัน (พื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม)

 • ชั้น 1 – ลานอเนกประสงค์ใต้เรือนร้อยพัน
 • ชั้น 2 – ห้องประชุมเผ่ง-ฉันทนา
 • ชั้น 3 – ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก(ให้บริการรายวัน)

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20-22 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

อัตราค่าบริการสถานที่

ค่าบริการห้องประชุม

รายการห้องประชุม ความจุ ราคาเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
เต็มวัน ครึ่งวัน ชั่วโมง
ห้องประชุมเรือนร้อยฉนำ(แอร์) 50 คน 3,000 บาท 2,000 บาท 400 บาท
ห้องประชุมกรุณา(แอร์) 25 คน 2,500 บาท 1,500 บาท 400 บาท
ห้องประชุมเฟื้อ หริพิทักษ์(แอร์) 25 คน 2,500 บาท 1,500 บาท 400 บาท
ห้องประชุมเผ่ง-ฉันทนาฯ(แอร์) 15 คน 1,500 บาท 1,000 บาท 400 บาท
ลานใต้ถุนเรือนร้อยพัน(พัดลม) 100 คน 1,000 บาท 700 บาท 400 บาท

ค่าบริการอุปกรณ์อื่นๆ

รายการ จำนวน ราคา
เครื่องเสียง 1 เครื่อง/ห้อง ฟรี
ไมค์โครโฟน 2 ตัว/ห้อง ฟรี
กระดานเคลื่อนที่ 2 อัน ฟรี
กระดานไวท์บอร์ด+ปากกาไวท์บอร์ด 1 ชุด ฟรี
กระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 80×100ซม. 1 แพ็ค(25 แผ่น) 230 บาท
สีชอล์ก (Pentel oil pastels) 1 กล่อง(25 สี) 100 บาท
ปากกาไวท์บอร์ด 1 ชุด(3 ด้าม) 100 บาท
โปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง ครั้งละ 1,000 บาท

ค่าบริการอาหารว่าง

รายการอาหารว่าง
ราคา/คน
ขนม / ผลไม้ / กาแฟ / โอวันติน
45 บาท
ขนม / ผลไม้ / กาแฟ / โอวันติน / น้ำสมุนไพร
50 บาท
ขนม / ผลไม้ / กาแฟสด / น้ำสมุนไพร
55 บาท

หมายเหตุ : ให้บริการจำนวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

ค่าบริการห้องพัก

รายการห้องพัก ความจุ/ห้อง ราคา เตียงเสริม
ห้องพักเตียงคู่(แอร์) จำนวน 6 ห้อง 2 คน 600 บาท/ห้อง 200 บาท/เตียง
ห้องพักรวม (แอร์) จำนวน 2 ห้อง 12 คน 2,000 บาท/ห้อง

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ห้องพัก สามารถเริ่มเข้าพัก(check in)เวลา 14.00 น. และออกจากการเข้าพัก(check out)เวลา 12.00 น.
 2. ห้องพัก ให้บริการแบบห้องน้ำรวมและไม่มีบริการเครื่องใช้อาบน้ำ
 3. ห้องประชุม ให้บริการเต็มวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง

การขอรับบริการ

 1. กรุณาติดต่อสอบถามสถานะห้องว่างจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 091 883 4248 อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 2. ส่งแบบฟอร์มจองสถานที่มายังอีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 3. ยืนยันการจองสถานที่ด้วยการชำระเงินค่ามัดจำ50%จากราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยโอนเงินมาที่
  • ชื่อบัญชี : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
  • เลขบัญชี : 0 2 4 2 5 9 7 0 5 9
  • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
  • ประเภท : ออมทรัพย์
  • สาขา : เจริญนคร(ใบเสร็จรับเงินที่ท่านจะได้รับสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้)
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำ(50%)มายังอีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 5. นำค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ(50%)มาชำระในวันที่เข้าใช้สถานที่ และกรุณานำหลักฐานการโอนเงินมัดจำมาแสดงในวันที่เข้าใช้สถานที่
 6. กรณีที่ส่งใบจองแต่ไม่ได้ยืนยันด้วยหลักฐานการโอนเงิน ทางเราจะถือว่าท่านยังเป็นผู้ที่สนใจเท่านั้น และจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อได้โอนเงินมาแล้ว
 7. กรณีขอยกเลิกท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกการจอง มายัง อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
เงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำ จำนวนเงินที่ได้รับคืน
1. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 30 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
2. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 15 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน
3. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่น้อยกว่า 15 วัน ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

การติดต่อ

คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ (เพี้ย) โทรศัพท์ 091 883 4248 โทรสาร 02-860 1277 อีเมล์ roichanam.snf@gmail.com