เรือนร้อยฉนำ

เรือนร้อยฉนำ “เรือนแห่งศตวรรษใหม่” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระร้อยปีชาตกาลนายเฉลิม ศิวรักษ์ บิดาอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งเรือนเป็นที่ดินของครอบครัวฝ่ายมารดา ของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ต่อมาที่ผืนนี้ตกเป็นที่ดินของอาจารย์สุลักษณ์ และได้มอบให้เป็นกรรมสิทธ์ของมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ -นาคะประทีป ดังที่ท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ว่า ว่าสาธุชนไม่ควรเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงทายาท หากควรจัดสรรไว้ให้เป็นสาธารณกุศล

เรือนร้อยฉนำได้รับเงินทุนในการก่อสร้างมอบให้โดย “ประชาชนของประเทศญี่ปุ่น” จำนวน 3,500,000 บาท และยังได้รับบริจาคเพิ่มเติมจาก บริษัทเคล็ดไทยจำกัด กองทุนธรรมปริทัศน์ และกลุ่มกัลยาณมิตรทั้งหลาย จึงทำให้เรือนหลังนี้เกิดขึ้น

เรือนร้อยฉนำเหตุที่แบ่งความหมายว่า”เรือนแห่งศตวรรษใหม่” เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เรือนร้อยฉนำเปรียบเสมือนบ้าน ที่เป็นศูนย์ร่วมของงานอันหลากหลาย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรายการเชื่อมโยงสถานการณ์ให้ประสานสอดคล้องกัน
 2. เปิดเป็นเวทีสำหรับองค์การพัฒนาเอกกชน องค์กรอิสระ นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน และศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ
 3. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ทางการศึกษาทางเลือก ศาสนา ปรัชญา และแนวคิดบุคคลสำคัญ

องค์ประกอบ

ชั้นล่าง

 1. ห้องโถงใหญ่ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ ประมาณ 60 คน
 2. ลานหินอ่อนโค้งด้านนอกสำหรับนั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาย่อย
 3. ห้องสุขาหญิงและห้องอาบน้ำ

ชั้นสอง

 1. ห้องทำงานอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 2. ห้องสมุดสันติประชาธรรมเปิดบริการตั้งแต่ 10.00- 18.00 น.
 3. ห้องสุขาชายและห้องอาบน้ำ

ชั้นสาม

 1. ห้องประชุมกรุณาและห้องประชุมเฟื้อ หริพิทักษ์
 2. ห้องสุขาและห้องอาบน้ำ

เรือนร้อยพัน (พื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม)

 • ชั้น 1 – ลานอเนกประสงค์ใต้เรือนร้อยพัน
 • ชั้น 2 – ห้องประชุมเผ่ง-ฉันทนา
 • ชั้น 3 – ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก(ให้บริการรายวัน)

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20-22 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

อัตราค่าบริการสถานที่

ค่าบริการห้องประชุม

รายการห้องประชุมความจุอัตราค่าบริการ
เต็มวันครึ่งวันชั่วโมง
ห้องประชุมเรือนร้อยฉนำ(แอร์)50 คน3,000 บาท2,000 บาท400 บาท
ห้องประชุมกรุณา(แอร์)25 คน2,500 บาท1,500 บาท400 บาท
ห้องประชุมเฟื้อ หริพิทักษ์(แอร์)25 คน2,500 บาท1,500 บาท400 บาท
ห้องประชุมเผ่ง-ฉันทนาฯ(แอร์)15 คน1,500 บาท1,000 บาท400 บาท
ลานใต้ถุนเรือนร้อยพัน(พัดลม)100 คน1,000 บาท700 บาท400 บาท

ค่าบริการอุปกรณ์อื่นๆ

รายการ จำนวน ราคา
เครื่องเสียง 1 เครื่อง/ห้อง ฟรี
ไมค์โครโฟน 2 ตัว/ห้อง ฟรี
กระดานเคลื่อนที่ 2 อัน ฟรี
กระดานไวท์บอร์ด+ปากกาไวท์บอร์ด 1 ชุด ฟรี
กระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 80×100ซม. 1 แพ็ค(25 แผ่น) 230 บาท
สีชอล์ก (Pentel oil pastels) 1 กล่อง(25 สี) 100 บาท
ปากกาไวท์บอร์ด 1 ชุด(3 ด้าม) 100 บาท
โปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง ครั้งละ 1,000 บาท

ค่าบริการอาหารว่าง

รายการอาหารว่าง
ราคา/คน
ขนม / ผลไม้ / กาแฟ / โอวันติน
45 บาท
ขนม / ผลไม้ / กาแฟ / โอวันติน / น้ำสมุนไพร
50 บาท
ขนม / ผลไม้ / กาแฟสด / น้ำสมุนไพร
55 บาท

หมายเหตุ : ให้บริการจำนวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

ค่าบริการห้องพัก

รายการห้องพัก ความจุ/ห้อง ราคา เตียงเสริม
ห้องพักเตียงคู่(แอร์) จำนวน 6 ห้อง 2 คน 600 บาท/ห้อง 200 บาท/เตียง
ห้องพักรวม (แอร์) จำนวน 2 ห้อง 12 คน 2,000 บาท/ห้อง

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ห้องพัก สามารถเริ่มเข้าพัก(check in)เวลา 14.00 น. และออกจากการเข้าพัก(check out)เวลา 12.00 น.
 2. ห้องพัก ให้บริการแบบห้องน้ำรวมและไม่มีบริการเครื่องใช้อาบน้ำ
 3. ห้องประชุม ให้บริการเต็มวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง

การขอรับบริการ

 1. กรุณาติดต่อสอบถามสถานะห้องว่างจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 091 883 4248 อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 2. ส่งแบบฟอร์มจองสถานที่มายังอีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 3. ยืนยันการจองสถานที่ด้วยการชำระเงินค่ามัดจำ50%จากราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยโอนเงินมาที่
  • ชื่อบัญชี : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
  • เลขบัญชี : 0 2 4 2 5 9 7 0 5 9
  • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
  • ประเภท : ออมทรัพย์
  • สาขา : เจริญนคร(ใบเสร็จรับเงินที่ท่านจะได้รับสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้)
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำ(50%)มายังอีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
 5. นำค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ(50%)มาชำระในวันที่เข้าใช้สถานที่ และกรุณานำหลักฐานการโอนเงินมัดจำมาแสดงในวันที่เข้าใช้สถานที่
 6. กรณีที่ส่งใบจองแต่ไม่ได้ยืนยันด้วยหลักฐานการโอนเงิน ทางเราจะถือว่าท่านยังเป็นผู้ที่สนใจเท่านั้น และจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อได้โอนเงินมาแล้ว
 7. กรณีขอยกเลิกท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกการจอง มายัง อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
เงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำ จำนวนเงินที่ได้รับคืน
1. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 30 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
2. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 15 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน
3. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่น้อยกว่า 15 วัน ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

การติดต่อ

คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ (เพี้ย) โทรศัพท์ 091 883 4248 โทรสาร 02-860 1277 อีเมล์ roichanam.snf@gmail.com