สนับสนุนงานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

สนับสนุนงาน
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ช่องทางสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีดังนี้

 1. เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
 2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 024-2-59705-9
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจริญนคร บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 055-0-08113-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญนคร36 บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 755-2-21458-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสาน บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 151-4-16033-0
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเจริญนครซอย35 บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 384-1-20132-6
กรุณาส่งหลักฐานและแจ้งการโอนเงินมายังช่องทางดังนี้ (เพื่อความสะดวกในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน)
 • โทรสาร 02-860-1278
 • โทรแจ้ง (086)763-6644 (087)361-3579 (02)860-1221
 • อีเมล์ p_phatc@hotmail.com