เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมเร็วๆ นี้...

ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2558

โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนหลากหลาย และได้กลายเป็นโลกแห่งข้อมูลที่มากล้น - โจทย์สำคัญที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถฝ่าข้ามข้อจำกัดของการรับรู้ เพื่อนำพาข้อมู...

ซาเทียร์ : แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 30 ม.ค. -1 ก.พ. 2558

การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเราเติบโตขึ้น เราเปลี่ยนเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จ...

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 6-8 มีนาคม 2558

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการน...

การสื่อสารอย่างสันติ จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 14-15 มีนาคม 2558

การสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่าง...

เผชิญความตายอย่างสงบ จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 4-6 เมษายน 2558

ในทัศนะของเราความตายเป็นสิ่งที่จะมาพรากเอาทุกอย่างที่รักและมีอยู่ไป ไม่มีอะไรที่เราจะยึดเอาไว้ได้อีกต่อไป แม้แต่ร่างกายและตัวตนของเรา ดังนั้นเราจำต้องฝึกฝนและลงมือสร้างปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อความมั่...

ศิลปะบำบัด จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 25-26 เมษายน 2558

ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออก...

งาน พลังกลุ่ม และความสุข จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558

งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปั...

ง่ายงามในความธรรมดา จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหาย...

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

การอบรมนี้ จึงเน้นการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำองค์กรเสมอไป) การทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุขเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลให้เกิดความส...

เป็นมิตรกับตัวเอง จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558

กลับมาใคร่ครวญภายในจิตใจ เพื่อการผ่อนคลายของร่างกายอย่างสมบูรณ์ และความสงบ มั่นคงของจิตใจ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและดีงามให้เจริญงอกงามยั่งยืน แบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งชีวิต และการแสวงหาดุลยภา...

เป็นมิตรกับความตาย จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 19 ธันวาคม 2558

กลับมาใคร่ครวญภายในจิตใจ เพื่อการผ่อนคลายของร่างกายอย่างสมบูรณ์ และความสงบ มั่นคงของจิตใจ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและดีงามให้เจริญงอกงามยั่งยืน แบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งชีวิต และการแสวงหาดุลยภา...

org head

ineb banner

 
sem banner

 
ashram banner

 
copy-wechange-learninghub logo

 
santiprachadhamma banner

m bottom

  • เมื่อโลกหมุนมาถึงวันนี้ วันที่อาหารเกือบทั้งหมดผลิตด้วยกรรมวิธีเข้มข้นและเร่งรีบตามแบบฉบับของ อุตสาหกรรม พ่วงด้วยแนวคิดโลกาภิวัตน์กับระบบเศรษฐกิจตามข้อตกลงการค้าเสรี ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงกระตุ้นให้อาหารเดินทางเคลื่อนย้ายกันขวั่กไขว่ข้าม โลกแบบไม่แคร์ตัวเลขระยะทาง แต่ยังลดทอนสถานภาพของอาหารให้เหลือเพียงสินค้าธรรมดาๆ...

m bottom

m bottom

m bottom

Sulak Sivaraksa
16 พฤศจิกายน

คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์เคยเปรยกับข้าพเจ้า “กล่าวกันว่าผมเป็นคนไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ที่จริง ผมมี ambition อยู่สองอย่าง คืออยากเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ และผู้ว่ากทม. แต่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่แต่งตั้ง” และแล้วคุณป๋วยได้เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ สมใจ โดยได้รับการเนรคุณจากชนชั้นปกครองในเวลานั้น จนต้องจากสถาบันการศึกษาแห่งนั้นไปอย่างรันทดใจเป็นที่สุด ส่วนผู้ว่า กทม. นั้น ท่านไม่มีโอกาส แต่ท่านเชื่อว่าท่านจะบริหารงานได้อย่างเป็นผลดีแก่ชาวกรุง...

อ่านต่อ...

หน้าแรก

 

"Spiritual Ecology : นิเวศภาวนาแนวจิตวิญญาณ" โดย Leslie E. Sponsel
ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

 
29 ก.ย. 2014
Just Look Up! สังคมก้มหน้า เงยหน้าคุยกับโลกหน่อย!
Just Look Up! สังคมก้มหน้า เงยหน้าคุยกับโลกหน่อย!

ปรากฏการณ์ social media ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทั้งโลกวันนี้กำลังเจอกับแรงต้าน อย่างน้อยจากคนที่ต้องการจะมี “เพื่อนตัวเป็นๆ” มากกว่าเพียงแค่ “เพื่อนออนไลน์” คลิปวีดีโอที่กำลังแพร่ในแวดวงสื่อสังคมขณะนี้ชิ้นหนึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษ ชื่อหัวข้อว่า “Just Look Up” (“เงยหน้าขึ้นมาบ้างเพื่อนเอ๋ย”)...

Read more
25 ส.ค. 2014
เมื่อความยับยั้งชั่งใจ พร่องไปกับความไวของเทคโนโลยี
เมื่อความยับยั้งชั่งใจ พร่องไปกับความไวของเทคโนโลยี

สังคมเรายังชอบมองแบบเหมารวม ขาดการแยกแยะ และไม่มองให้รอบด้าน เช่น คำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ ว่านักการเมืองเลวเหมือนกันหมดนั้นก็ย่อมไม่ถูกอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าถ้านักการเมืองเลวหมด คนที่เลือกนักการเมืองเข้าไปก็เลวเหมือนนักการเมือง ใช่หรือไม่? เพราะนักการเมืองก็ไปจากคนเลือกเข้าไปนั่นเอง...

Read more
04 ส.ค. 2014
ความมั่นคงของคนไทยอยู่ที่ไหน
ความมั่นคงของคนไทยอยู่ที่ไหน

ถามหาความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคง 5 ใน 7 ด้านของคนไทยยังไม่มั่นคงในยุคปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงจากความมั่นคงทางทหาร เป็นความมั่นคงของมนุษย์ (Human security) ซึ่งเน้นความอยู่ดีกินดีของบุคคล โดยองค์การสหประชาชาติได้จำแนกมิติของความมั่นคงของมนุษย์ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สภาพแวดล้อม ปัจเจกบุคคล ชุมชน และการเมือง...

Read more
27 พ.ค. 2014
ย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย
ย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย

ตอนนี้บ้านเมืองกำลังอยู่ในความวุ่นวาย ต่างฝ่ายต่างออกมาประท้วง จนกระทั่งทหารต้องออกมาแถลงเกี่ยวกับการอัยการศึก และมีแถลงการล่าสุดคือ รัฐประหาร วันนี้ทีนเอ็มไทยมีข้อมูล ย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย ไปดูกันคะว่าในครั้งอดีตนั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้าง...

Read more
07 พ.ค. 2014
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

บทความนี้จะไม่สนใจว่าการกระทำอย่างนั้นจะมีผลในอนาคตอย่างไร ทำลายตนเองจะบาปมากแค่ไหน ต้องเกิดมาฆ่าตัวตายใช้กรรมอีก 500 ชาติจริงหรือ เพราะถ้าบอกไป ต้องใช้ความเชื่อและศรัทธาในตัวศาสนามาพูดคุยกัน แต่ต้องการจะบอกว่า การทำลายตนเอง เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนัก เสียดายโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีอีกมากที่จะตามมา...

Read more
08 เม.ย. 2014
พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์
พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์

“วันปีใหม่เป็นศุภฤกษ์ที่ดี แต่ตอนนี้คนไปวิตกวิจารณ์การเมืองมากเลยในทางเลวร้าย ถ้าเราคิดไปในทางเลวร้ายก็จะเลวร้าย ถ้าคิดในทางที่ดีก็จะดี แม้เราแต่ละคนจะไม่ใช่คนสำคัญมากนัก แต่ทุกคนมีศักยภาพที่สำคัญ พยายามคิดในทางที่ดี ทำในทางที่ดี พูดในทางที่ดี เราควรเติบโตโดยมุ่งในทางที่ถูกที่ควร ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มัน...

Read more
26 มี.ค. 2014
เมื่อสังคมไทยมีคนเก่ง แต่ขาดคนดี
เมื่อสังคมไทยมีคนเก่ง แต่ขาดคนดี

ปัจจุบัน "ความฉ้อฉล" และ "กลโกง" มีความลึกลับสลับซับซ้อนมากขึ้นมาก ไม่ใช่แค่ค่าน้ำชา สินบน แต่มีการวางยุทธศาสตร์ มีการวางแผนการอย่างแยบยล และที่สำคัญที่สุด คือ มีการบูรณาการกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่ใช่เรื่องของคนต่อคน หรือกลุ่มต่อกลุ่มอีกต่อไป ขณะนี้เป็นเครือข่ายกันหมด ครอบคลุมถึงนักการเมือง...

Read more
12 ก.พ. 2014
กฎแห่งความ “ไร้ระเบียบ”
กฎแห่งความ “ไร้ระเบียบ”

ในท่ามกลางบรรยากาศความสับสนวุ่นวายของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันที่ดูเหมือนยากแก่การควบคุมและคาดเดาทิศทางของการขับเคลื่อนตัวไปในอนาคต แท้จริงแล้วในความสับสนมีความสงบนิ่งภายใต้กระแสคลื่นลมกรรโชกแรงที่พื้นผิว พอได้พิจารณาลงลึก ๆ ความรู้สึกที่ว่ากังวลก็ค่อยคลายกังวล...

Read more
13 ม.ค. 2014
‘ส.ศิวรักษ์’แนะคนไทยหลังปฏิรูป อย่าหวังผลเลิศอย่าหวังผลร้าย
‘ส.ศิวรักษ์’แนะคนไทยหลังปฏิรูป อย่าหวังผลเลิศอย่าหวังผลร้าย

รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วก็ดีพอสมควร แต่ว่าคนใช้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญนี่ อย่างทักษิณนี่ชัดเจน เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถใช้เงินและอำนาจซื้อได้ และที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือคนของเราซื้อได้แทบทุกแห่ง ทุกสถาบัน สำนักงานอัยการก็ถูกซื้อ ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกซื้อ วุฒิสภา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งก็ถูกซื้อ...

Read more
17 ธ.ค. 2013
สันติสุขในมือเรา
สันติสุขในมือเรา

เมื่อใดก็ตามที่เรามีความกลัว-เกลียด-โกรธอย่างขีดสุด ทุกอย่างก็กลับตาลปัตร จากการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ ก็อาจกลายเป็นการทำลายบ้านเมืองเพื่อกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ ทั้งหมดนี้ก็เพราะการอยากเอาชนะให้ได้เป็นสำคัญ...

Read more
RocketTheme Joomla Templates

santi_lib

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

roychanam

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้านประสานกับธรรมชาติ

Read More..

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20 - 22 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-4389331-2 , 02-8601277-78   email: webmaster@snf.or.th   Website : http://www.snf.or.th