เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมเร็วๆ นี้...

ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557

โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนหลากหลาย และได้กลายเป็นโลกแห่งข้อมูลที่มากล้น - โจทย์สำคัญที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถฝ่าข้ามข้อจำกัดของการรับรู้ เพื่อนำพาข้อมู...

เผชิญความตายอย่างสงบ จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

ในทัศนะของเราความตายเป็นสิ่งที่จะมาพรากเอาทุกอย่างที่รักและมีอยู่ไป ไม่มีอะไรที่เราจะยึดเอาไว้ได้อีกต่อไป แม้แต่ร่างกายและตัวตนของเรา ดังนั้นเราจำต้องฝึกฝนและลงมือสร้างปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อความมั่...

การสื่อสารอย่างสันติ จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557

การสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่าง...

งาน พลังกลุ่ม และความสุข จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 20-22 มิถุนายน 2557

งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปั...

Transformation Game จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้เล่นเกมได้ทดลองเดินบนกระดานเกมที่จำลองชีวิตของมนุษย์ ทางเดินที่เต็มไปด้วยการตะหนักรู้ การให้และรับความช่วยเหลือ อุปสรรค ความเจ็บปวด ความซึมเศร้า การอวยพ...

ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหาย...

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม (พลังกลุ่ม ภาค2): การพัฒนาภาวะผู้นำฯ จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557

การอบรมนี้ จึงเน้นการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำองค์กรเสมอไป) การทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุขเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลให้เกิดความส...

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการน...

ศิลปะบำบัด จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออก...

ซาเทียร์ : แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 12-14 กันยายน 2557

การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเราเติบโตขึ้น เราเปลี่ยนเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จ...

กลับทุกข์ กลับสุข จัดโดยเสมสิกขาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ชีวิตที่ดำเนินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เต็มไปด้วยสุขๆ ทุกข์ๆ ปะปนกัน บางคราทุกข์จนหัวใจปิดตาย มองหาไม่เห็นแม้แต่ความสุขเพียงน้อยนิด บางครั้งสุขราวกับหัวใจติดปีกล่องลอย น่าหลงใหลจนลืมไปว่าความทุกข์อาจมาเ...

org head

ineb banner

 
sem banner

 
ashram banner

 
copy-wechange-learninghub logo

 
santiprachadhamma banner

m bottom

  • ผมหวังว่ามันจะนำให้คนจำนวนมากเกิดความคิดมากขึ้นและบ่อยขึ้น ผมเชื่อมั่นว่า ความคิดคือสิ่งที่กระตุ้นและผลักดันให้โลกก้าวไปข้างหน้าเราทุกคนควรแสดงบทบาทของเรา นอกจากนี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จนับแต่นี้ไป การมีความคิดต้องเป็นหลักการที่มีการจัดการ ไม่ใช่แค่ขณะของการค้นพบอย่างฉับพลันโดยบังเอิญ...

m bottom

m bottom

m bottom

Sulak Sivaraksa
18 มกราคม

พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์

“วันปีใหม่เป็นศุภฤกษ์ที่ดี แต่ตอนนี้คนไปวิตกวิจารณ์การเมืองมากเลยในทางเลวร้าย ถ้าเราคิดไปในทางเลวร้ายก็จะเลวร้าย ถ้าคิดในทางที่ดีก็จะดี แม้เราแต่ละคนจะไม่ใช่คนสำคัญมากนัก แต่ทุกคนมีศักยภาพที่สำคัญ พยายามคิดในทางที่ดี ทำในทางที่ดี พูดในทางที่ดี เราควรเติบโตโดยมุ่งในทางที่ถูกที่ควร ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มัน อย่าไปมุ่งที่ผล ควรมุ่งที่มรรคเป็นสำคัญ และถ้าเรากลับมาหาคุณธรรมดั่งเดิมเราจะแก้ปัญหาได้...

หน้าแรก
 
08 เม.ย. 2014
พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์
พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์

“วันปีใหม่เป็นศุภฤกษ์ที่ดี แต่ตอนนี้คนไปวิตกวิจารณ์การเมืองมากเลยในทางเลวร้าย ถ้าเราคิดไปในทางเลวร้ายก็จะเลวร้าย ถ้าคิดในทางที่ดีก็จะดี แม้เราแต่ละคนจะไม่ใช่คนสำคัญมากนัก แต่ทุกคนมีศักยภาพที่สำคัญ พยายามคิดในทางที่ดี ทำในทางที่ดี พูดในทางที่ดี เราควรเติบโตโดยมุ่งในทางที่ถูกที่ควร ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มัน...

Read more
26 มี.ค. 2014
เมื่อสังคมไทยมีคนเก่ง แต่ขาดคนดี
เมื่อสังคมไทยมีคนเก่ง แต่ขาดคนดี

ปัจจุบัน "ความฉ้อฉล" และ "กลโกง" มีความลึกลับสลับซับซ้อนมากขึ้นมาก ไม่ใช่แค่ค่าน้ำชา สินบน แต่มีการวางยุทธศาสตร์ มีการวางแผนการอย่างแยบยล และที่สำคัญที่สุด คือ มีการบูรณาการกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่ใช่เรื่องของคนต่อคน หรือกลุ่มต่อกลุ่มอีกต่อไป ขณะนี้เป็นเครือข่ายกันหมด ครอบคลุมถึงนักการเมือง...

Read more
12 ก.พ. 2014
กฎแห่งความ “ไร้ระเบียบ”
กฎแห่งความ “ไร้ระเบียบ”

ในท่ามกลางบรรยากาศความสับสนวุ่นวายของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันที่ดูเหมือนยากแก่การควบคุมและคาดเดาทิศทางของการขับเคลื่อนตัวไปในอนาคต แท้จริงแล้วในความสับสนมีความสงบนิ่งภายใต้กระแสคลื่นลมกรรโชกแรงที่พื้นผิว พอได้พิจารณาลงลึก ๆ ความรู้สึกที่ว่ากังวลก็ค่อยคลายกังวล...

Read more
13 ม.ค. 2014
‘ส.ศิวรักษ์’แนะคนไทยหลังปฏิรูป อย่าหวังผลเลิศอย่าหวังผลร้าย
‘ส.ศิวรักษ์’แนะคนไทยหลังปฏิรูป อย่าหวังผลเลิศอย่าหวังผลร้าย

รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วก็ดีพอสมควร แต่ว่าคนใช้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญนี่ อย่างทักษิณนี่ชัดเจน เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถใช้เงินและอำนาจซื้อได้ และที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือคนของเราซื้อได้แทบทุกแห่ง ทุกสถาบัน สำนักงานอัยการก็ถูกซื้อ ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกซื้อ วุฒิสภา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งก็ถูกซื้อ...

Read more
17 ธ.ค. 2013
สันติสุขในมือเรา
สันติสุขในมือเรา

เมื่อใดก็ตามที่เรามีความกลัว-เกลียด-โกรธอย่างขีดสุด ทุกอย่างก็กลับตาลปัตร จากการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ ก็อาจกลายเป็นการทำลายบ้านเมืองเพื่อกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ ทั้งหมดนี้ก็เพราะการอยากเอาชนะให้ได้เป็นสำคัญ...

Read more
29 ต.ค. 2013
"พฤติกรรมไร้ศีลธรรม" และนัยต่อการกำกับดูแล

หลายปีมานี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงบ่น โดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนนับถือว่า สังคมไทยทุกวันนี้ทุกวงการมีแต่คนขาดจรรยาบรรณ ไร้ศีลธรรมจนไม่รู้ว่า "มาตรฐานวิชาชีพ" อยู่ตรงไหน ตั้งแต่โฆษณา สื่อ ธุรกิจ ตลาดทุนตลาดเงินก็ไม่เว้น ซ้ำร้ายกรณีอื้อฉาวหลายเรื่องที่คุยกันให้แซดในวงการ ควรจะเป็นข่าวพาดหัวในสื่อกระแสหลักกลับไม่เป็นข่าว ผู้เขียนคิดว่าสาเหตุหลักข้อหนึ่ง คือ จรรยาบรรณในวงการสื่อเองก็อ่อนแอปวกเปียกไม่แพ้จรรยาบรรณในวงการที่เกิดเรื่อง...

Read more
30 ก.ย. 2013
๘๐ ปีปิยาจารย์สยาม
๘๐ ปีปิยาจารย์สยาม

ระลึกถึงครูครั้งคราใด ก็เห็นยิ้มละไมใสสว่าง ได้ยินเสียงกังวานอันปล่อยวาง เปรื่องปร่างปรัชญาวิวาทกรรม แถวบรรทัดอักษรสัจศิลป์ ตระหง่านขึ้นในพิณภูผาร่ำ ...

Read more
21 ก.ย. 2013
มุมมองของสาทิศ กุมาร ต่อความสัมพันธ์แบบองค์สามฯ
มุมมองของสาทิศ กุมาร ต่อความสัมพันธ์แบบองค์สามฯ

ความสัมพันธ์แบบองค์สาม (ผืนดิน สังคม วิญญาณ) สาทิศ กุมารได?กล?าวถึงหนังสือคีตาว?ามีแนวทางการแก?ไขป?ญหาทางนิเวศวิทยา โดยการเปลี่ยนท?าทีของมนุษย?จากการยึดมั่นในความยิ่งใหญ?ของตนเองให?เป?นการใช?ประโยชน?จากโลก ธรรมชาติเฉพาะในสิ่งที่สําคัญและจําเป?นต?อการดําเนินชีวิต และต?องบํารุงรักษารวมถึงซ?อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเรา...

Read more
13 ส.ค. 2013
สันติภาพ คือยอดปรารถนาของคนทั้งโลก
สันติภาพ คือยอดปรารถนาของคนทั้งโลก

สังคมโลกทุกวันนี้มีความขัดแย้งระหว่างกันด้วยเรื่องต่างๆ นานา ตั้งแต่เรื่องเชื้อชาติ ศาสนา, ลัทธิความเชื่อถือ, การรุกล้ำดินแดน, ขัดแย้งผลประโยชน์ บางครั้งบางแห่ง ความขัดแย้งนำไปสู่การใช้กำลังห้ำหั่นสู้รบฆ่าฟันกัน...

Read more
14 ก.ค. 2013
จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ
จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ

อาจจะขัดใจใครหลายๆ คนนะครับ แต่ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของคนไทยก็ลองหาคำตอบมาหักล้าง หรือถ้าหาไม่ได้ ก็ลองแก้ไข 10 จุดอ่อนเหล่านี้ ให้หายไปจากตัวคุณซะ เพราะปัญหาของคนไทยคงไม่มีใครแก้ได้ดีไปกว่าคนไทยอีกแล้ว...

Read more
 

 

บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ต้อนรับปีใหม่ไทย
วันที่ 7 เมษายน 2557 ณ บ้านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

 

ติดต่อขอใช้สถานที่หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิการ์ มณเทียน (แอน) โทรศัพท์ 083-052 2757 , 02-860 1278 โทรสาร 02-860 1277 อีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

 

RocketTheme Joomla Templates

santi_lib

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

roychanam

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้านประสานกับธรรมชาติ

Read More..

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20 - 22 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-4389331-2 , 02-8601277-78   email: webmaster@snf.or.th   Website : http://www.snf.or.th