our news

ลงดินแมน

homeland investment

คอร์ส “ลงดินแมน Homeland Investment 2564” กับ โค้ชโจน จันใด 👨‍🌾 “สอนลงทุนในกองทุนที่ยั่งยืนที่สุด”
 เรียนรู้เรื่องวิกฤติธรรมชาติและกระบวนทัศน์ใหม่  พูดคุยเรื่องวิกฤติอาหาร สถานการณ์การพึ่งตนเอง ในโลกปัจจุบัน การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ดิน : รู้จักชนิดของดิน คุณลักษณะของดิน ปัญหาของดิน การพัฒนาดิน  น้ำ : การหาแหล่งน้ำ การขุดบ่อ การเจาะบาดาลด้วยตัวเอง การออกแบบระบบน้ำ  ลม : แสงแดด ฝน รู้จักทิศทาง ผลกระทบ การใช้ประโยชน์ และการป้องกัน  พืช : ชนิดของพืช ลักษณะ อุปนิสัย ปัญหา การใช้ประโยชน์ การปลูกแบบต่างๆ  สัตว์ : รู้จักสัตว์ต่างๆ ที่เป็นปัญหา การป้องกัน สัตว์ที่เป็นประโยชน์ และการดูแล  การออกแบบพื้นที่ : เราจะใช้พื้นที่ของเราทำอะไรบ้าง อะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อให้เราทำงานให้น้อยที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด  เครื่องมือ ของใช้ที่จำเป็น : การใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ  เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม 4 วัน 3 คืน มีให้เลือก 12 รอบ ตลอดปี 2564 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม FB : ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership โทร&ไลน์ : 086-406-5750 คุณเจน

S E N S

School of English for Engaged Social Service

– Do you need a job?
– Do you need to make sure your family can make ends meet?
– Do you need to think clearly about your life?

We understand all these things. And SENS 2021 will actually help you on your way. 

– If you are a Thai activist, please apply.
– If you have just graduated, and want time to think about how to design your life, please apply.
– If you are an English teacher who wants some new ideas about how to teach, and how to make it genuinely fun, you will see these ideas in action.
– If you are a Thai Muslim, or Karen, or Mon, or if you are a Burmese who happens to be in Thailand, please apply.

We will help you decide if this course right for you. 

Please write to us at director@inebinstitute.org. If you would like to talk with us by phone, we will be happy to talk with you, in English or Thai, to help you decide if you want to apply.

FB: The International Network of Engaged Buddhists (INEB)

our story

about snf

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 501 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนามตามคู่แห่งบุรุษผู้เป็นนักศึกษาเรียนรู้คนสำคัญ คือ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป... อ่านต่อ

project & sub-organization

ใต้ร่มเงามูลนิธิฯแห่งนี้ มีผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนสังคมผ่านโครงการและองค์กรต่างๆ มากมาย อันมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม... อ่านต่อ

support snf

การให้ความสนับสนุนองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน... อ่านต่อ

our post

เขาหาว่าคนไทย มีจุดอ่อน 10 ประการ

เขาหาว่าคนไทย มีจุดอ่อน 10 ประการ

มีคนส่งเรื่องนี้ผ่าน social media มาให้อ่าน อ้างว่าเป็น … Continueเขาหาว่าคนไทย มีจุ …
ภาวะ “ล้มละลาย ความเป็นมนุษย์” ในสังคมไทย

ภาวะ “ล้มละลาย ความเป็นมนุษย์” ในสังคมไทย

Author : จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ข้าพเ … Continue reading ภาวะ &;ล้มละล …
ความเท่าเทียมไม่ใช่ความเสมอภาคในสังคม

ความเท่าเทียมไม่ใช่ความเสมอภาคในสังคม

Author : กาแฟดำ ‘มือใครยาวสาวได้สาวเอา’ ภาพนี้เคยเห็นมา … Continueความเท่าเทียมไม่ใช …

99 บทเรียนชีวิต จากผู้อาวุโสมากประสบการณ์

99 บทเรียนชีวิต จากผู้อาวุโสมากประสบการณ์

Author : A Dayบทเรียนชีวิตจากเหล่าผู้อาว …
คนทุกคนจะถูกลืม

คนทุกคนจะถูกลืม

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในเสื้อสีขาว ผ้านุ่งสีครี …
ทำไมเผด็จการจึงยังไม่ตายไปจากสังคมไทย?

ทำไมเผด็จการจึงยังไม่ตายไปจากสังคมไทย?

ในเมื่อหลายประเทศเลิกใช้ระบอบการปกครองนี้ไปแล้ว สง …

our services

เรือนร้อยฉนำ

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยาณมิตร บริการห้องพักและห้องจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

อาศรมวงศ์สนิท

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม ใกล้ชิดธรรมชาติ สืบสานวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

“ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก
ศัตรูอยู่ในตัวเรา”

ถ้าเราถือพุทธ เราจะตื่นและเบิกบาน แล้วเราจะเห็นการให้สำคัญกว่าการรับ เห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าตัวเรา เราไม่เห็นใครเป็นศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในตัวเรา ศัตรูคือความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา เราต้องเอาชนะความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก ทั้งหมดเป็นเพื่อนกับเรา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป