NEWS UPDATE

ปฏิทินป๋วย 2564

#ปฏิทินป๋วย2564 × ปรีดี จัดทำโดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นอกจากมีรูปภาพ พร้อมคำคม ของอาจารย์ปรีดี-อาจารย์ป๋วย… โพสต์โดย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ เมื่อ วันพุธที่ 30 กันยายน 2020

“ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก
ศัตรูอยู่ในตัวเรา”

ถ้าเราถือพุทธ เราจะตื่นและเบิกบาน แล้วเราจะเห็นการให้สำคัญกว่าการรับ เห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าตัวเรา เราไม่เห็นใครเป็นศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในตัวเรา ศัตรูคือความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา เราต้องเอาชนะความโลภ โกรธ หลงในตัวเรา ศัตรูไม่ได้อยู่ภายนอก ทั้งหมดเป็นเพื่อนกับเรา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

our post

80 ปี ปิยาจารย์สยาม

80 ปี ปิยาจารย์สยาม

ขอขอบคุณ คุณศิวกานท์ ปทุมสูติ ระลึกถึงครูครั้งคราใด ก็เ … Continue readingปี ปิยาจารย์สยา …
“พฤติกรรมไร้ศีลธรรม” และนัยต่อการกำกับดูแล

“พฤติกรรมไร้ศีลธรรม” และนัยต่อการกำกับดูแล

Author : สฤณี อาชวานันทกุล หลายปีมานี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก … Continue reading &;พฤติกรรมไร้ …
สันติภาพ คือยอดปรารถนาของคนทั้งโลก

สันติภาพ คือยอดปรารถนาของคนทั้งโลก

Author : พนมหัตถ์ สังคมโลกทุกวันนี้มีความขัดแย้งระหว่าง … Continueสันติภาพ คือยอดปรา …
จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ

Author : วิกรม กรมดิษฐ์ หลังเห็นข่าวคราวบนหน้าหนังสือพิ … Continue reading จุดอ่อนของคนไทย …

our story

about snf

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 501 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนามตามคู่แห่งบุรุษผู้เป็นนักศึกษาเรียนรู้คนสำคัญ คือ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป... อ่านต่อ

project & sub-organization

ใต้ร่มเงามูลนิธิฯแห่งนี้ มีผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนสังคมผ่านโครงการและองค์กรต่างๆ มากมาย อันมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม... อ่านต่อ

support snf

การให้ความสนับสนุนองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน... อ่านต่อ

our books

ประเทศอังกฤษนั้นมีวิวัฒนาการทางด้านสถาบันกษัตริย์มาอย่างสำคัญยิ่ง…

โพสต์โดย Sulak Sivaraksa เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020

เมื่อการมีอายุไม่ได้มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตเสมอไป และเมื่อกระบวนการแก่พ่วงมาด้วยการสูญเสียสิ่งดีๆ ที่เราหวงแหน…

โพสต์โดย สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

https://youtu.be/q9mpgk4vgp0 วอลเดน" (Walden) หนังสือเล่มนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๘๕๔…

โพสต์โดย Kledthai เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020

our services

เรือนร้อยฉนำ

สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยาณมิตร บริการห้องพักและห้องจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

อาศรมวงศ์สนิท

สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม ใกล้ชิดธรรมชาติ สืบสานวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.