พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์

พรปีใหม่ไทย จาก อ.สุลักษณ์

Author : สุลักษณ์ ศิวรักษ์

 “วันปีใหม่เป็นศุภฤกษ์ที่ดี แต่ตอนนี้คนไปวิตกวิจารณ์การเมืองมากเลยในทางเลวร้าย ถ้าเราคิดไปในทางเลวร้ายก็จะเลวร้าย ถ้าคิดในทางที่ดีก็จะดี แม้เราแต่ละคนจะไม่ใช่คนสำคัญมากนัก แต่ทุกคนมีศักยภาพที่สำคัญ พยายามคิดในทางที่ดี ทำในทางที่ดี พูดในทางที่ดี เราควรเติบโตโดยมุ่งในทางที่ถูกที่ควร ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มัน อย่าไปมุ่งที่ผล ควรมุ่งที่มรรคเป็นสำคัญ และถ้าเรากลับมาหาคุณธรรมดั่งเดิมเราจะแก้ปัญหาได้

สำหรับ “พร” พรคือสิ่งที่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าตรัสสอน สิ่งที่ประเสริฐคุณต้องให้กับตัวเอง และเวลาคุณไปทำบุญพระท่านจะให้พรตลอดเวลาเลย ถ้าเราฟังนะตอนจบท่านจะว่า “อะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจัง วุฒาปะจายิโน ฯลฯ” พรสี่ประการคือ

“อายุ” ไม่ใช่คนที่อายุแปดสิบกว่าอย่างผม อายุคือมีพลังแห่งชีวิต ไม่จำเป็นต้องอายุยืนครับ ใช้ชีวิตได้อย่างเกื้อกูลโดยไม่เอาเปรียบคนอื่น “วรรณะ” ก็ไม่ได้แปลว่าผิวพรรณสวยงามอย่างที่โฆษณากันทุกวัน วรรณะคือความผ่องใส ชีวิตที่มีพลังแล้วก็จะผ่องใส แล้วก็จะมี “สุขะ” คือความสุข ความสุขที่แท้องค์ดาไลลามะท่านรับสั่งว่า คือเราเห็นความสุขของคนอื่นเท่ากับความสุขของเรา และเราจะมี “พละ” พละนี่ไม่ใช่ร่างกายที่แข็งแรงอย่างเดียว จิตใจแข็งแรง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมด้วย

พรสี่ประการนี้สำคัญมาก พระท่านว่ามาจาก “อะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจัง วุฒาปะจายิโน ฯลฯ” รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่เนื่องนิตย์ อ่อนน้อมถ่อมตัวยกย่องให้เกียรติ ให้เกียรติต้นหมากรากไม้-แผ่นดิน ให้เกียรติคนเล็กคนน้อย ให้เกียรติคนที่มีบุญคุณแก่เรา อันนี้ผมว่าเป็นพรอันประเสริฐที่ผมว่าคุณให้แก่ตัวคุณได้ ที่พวกคุณมารดน้ำปีใหม่นี้ จริงๆมาขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งก็คือมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวนั้นเอง เมื่อคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วคุณก็ได้พรสี่ประการ”

วันที่ 7 เมษายน 2557 ณ บ้านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์