สารป๋วย ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2558

 

imgnew01 05

 

สารป๋วย ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ปฏิทินป๋วย 2559 "My Dream : สิ่งที่ผมปรารถนา"
ปฏิทินเชิดชูสามัญชนผู้ยึดมั่นในความดีและคุณธรรม "ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

วารสารรายเดือนเพื่อเชิดชูเกียรติ และร่วมรำลึกในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pueytabloid

ท่านสามารถติดตามอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ห้องสมุดสันติประชาธรรม
ชั้น ๒ เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป