ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - สิงหาคม 2559

 

paja 39 2 2558

 

ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - สิงหาคม 2559

ฉบับ 40ปี 6 ตุลาคม 2519 100ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

  • ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย ดวงมน จิตร์จำนงค์
  • สาระของความเป็นป๋วย โดย ส. ศิวรักษ์
  • มองอาจารย์ป๋วยผ่านสังคมร่วมสมัย โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  • อ่านใหม่ ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย โดย ปกป้อง จันวิทย์
  • ผู้คนในชีวิตของป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดย กษิดิศ อนันทนาธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/Pajamagazine

ท่านสามารถติดตามอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ห้องสมุดสันติประชาธรรม
ชั้น ๒ เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป