บทความ

ศิลปะ ความงาม และความเมตตาร้อยเรียงความหมายแห่งชีวิตด้วยความหวังและความจริง

  ทั้งนี้ นิพนธ์ แจ่มดวง กรรมการป๋วยเสวนาคาร ได้บอกถึงเหตุและความสำคัญของการจัดงานครบรอบ 10 ปีแห่งการจากไปของอาจารย์ป๋วย ให้เข้าใจว่า“ปีนี้อาจารย์ป๋วยได้จากพวกเราไปครบ 10 ปี และพระยาอนุมานราชธนเองก็มีวาระครบรอบ 120 ปีชาตกาลเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ศิลปะ และความงาม ที่บุคคลทั้งสองท่านได้ทำมา นับแต่การที่ท่านเสฐียรโกเศศ ได้มอบลิขสิทธิ์ของท่านทั้งหมดในการก่อตั้ง มูลป๋วยเสวนาคารนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ให้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดหนุนศิลปินที่ตกยาก และอาจารย์ป๋วยเอง ท่านก็ได้อุดหนุนศิลปินให้ได้มีผลงานด้านความงามกับสังคมมาตลอด เราจะเห็นได้จากการที่ท่านอุดหนุนภาพงานศิลปะของศิลปินต่าง ๆ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีภาพของศิลปินเหล่านี้ตกแต่งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาพของ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ ฯลฯ”

 

 

     “เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อแนวคิดด้านศิลปะ ความงาม และวัฒนธรรม ให้มีคุณค่าก่อเกิดงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน จึงได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อดีตท่านผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยคนแรกในกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการสอน การค้นคว้าวิจัยงานศิลปะร่วมสมัย จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เขาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ที่สามารถเชื่อมโยง บูรณาการงานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี มาเป็นผู้แสดงปาฐกถาป๋วยเสวนาคาร ในหัวข้อ “ศิลปะกับความงาม และความเมตตา” นอกจากการแสดงปาฐกถาแล้ว ยังมีการแสดงดนตรีจากคนรุ่นใหม่ กลุ่ม hello minor ซึ่งเป็นดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง รวมทั้งการอ่านบทกวี จาก อ.สกุล บุญยทัต ผู้มีหัวใจศรัทธาต่ออาจารย์ป๋วยอย่างมาก ปิดท้ายด้วยการกล่าวปิดจากปราชญ์สยามสามัญชนผู้ยึดมั่นความเป็นธรรมของสังคมอย่าง ส.ศิวรักษ์”

     ศิลปะ ความงามและความเมตตา จะร้อยเรียงความหมายแห่งชีวิตของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ปรากฏเป็นความจริงในวันนี้ได้อย่างไร มิติคุณค่าทางศิลปะ จะเกี่ยวข้องกับความงาม ความมีสุนทรียะ ความดีงามที่ไม่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าความสนองตอบทางจิตใจได้อย่างไร ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดในกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-438-9331, 083-224-9867,086-012-9690 หรือ www.snf.or.th