การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ช่องทางการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มีดังนี้

 1. เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป
 2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 024-2-59705-9
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจริญนคร บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 055-0-08113-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญนคร36 บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 755-2-21458-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสาน บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 151-4-16033-0
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเจริญนครซอย35 บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 384-1-20132-6

กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่

 • โทรสาร 02-860-1278
 • โทรแจ้ง (086)763-6644 (087)361-3579 (02)860-1221
 • อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (ผู้ประสานงาน นางสาวพัชรศิริ ยิ้มเมือง)

666 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-438-9331-2, 02-860-1221โทรสาร 02-860-1278

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://www.snf.or.th

-