สถาบันสันติประชาธรรม

สถาบันสันติประชาธรรม สถาบันแห่งนี้ตั้งขึ้นใน ปี 2529 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ชนิดที่ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินชะตาชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง โดยต้อง ควบคู่ไปกับความเป็นธรรมในสังคมด้วยเสมอไป งานของสถาบันเน้นหนักไป ในทางปลุกมโนธรรมสำนึกในสังคมโดยจัดปาฐกถาและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวัตถุประสงค์อยู่เนื่องๆ รวมทั้งจัดอบรมสันติวิธีเสมอๆ โดยเชิญบุคคลอย่างที่ชำนาญด้านนี้มาจากต่างประเทศด้วย เช่น ยอช วิลโลบี้ และ ยอช เลกี้ เป็นต้น พร้อมๆ กันนั้น ได้จัดโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตื่นตัวทาง สังคมการเมืองและเสริมทักษะและความเข้าใจในการทำงานเพื่อสังคม